Ocena prawdopodobieństwa klinicznego zatorowości płucnej wg skali Wellsa

Kalkulatory kardiologiczne powstały w celu ułatwienia postępowania z pacjentami z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Oprogramowanie zawiera pomocnicze schematy postępowania z pacjentami z ostrym zespołem wieńcowym, niewydolnością serca, migotaniem przedsionków i zatorowością płucną.

Objawy wskazujące na występowanie zakrzepicy żył głębokich

Częstość rytmu serca >100 /min

Unieruchomienie lub duża operacja w ciągu ostatnich 4 tygodni

Wywiad przebytego epizodu zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej

Krwioplucie

Nowotwór złośliwy (leczony w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub w trakcie leczenia paliatywnego)

Inne rozpoznanie niż zatorowość płucna jest mniej prawdopodobne

Wskaźnik kostkowo-ramienny (ABI)

Wskaźnik masy ciała (BMI)

Powierzchni ciała (BSA)

Skala Ehra objawów związanych z migotaniem przedsionków

Skala
CHA2DS2-VASC

Skala ryzyka Framingham

Ocena prawdopodobieństwa klinicznego zakrzepicy żył głębokich wg skali Wellsa

Skala śpiączki Glasgow

Częstość rytmu serca na podstawie EKG

Skala oceny ryzyka około- operacyjnego Euroscore

Skala CHADS2

Skala ryzyka krwawienia CRUSADE

Ocena prawdopodobieństwa klinicznego zatorowości płucnej wg skali Wellsa

Wzór Cockcroft’a i Gault’a

Klasyfikacja Killipa-Kimballa

Skala TIMI dla STEMI

Klasyfikacja objawów niewydolności serca wg NYHA

Klasyfikacja objawów stabilnej dławicy wg CCS

Skala TIMI dla UA/NSTEMI