Skala TIMI dla UA/NSTEMI

Kalkulatory kardiologiczne powstały w celu ułatwienia postępowania z pacjentami z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Oprogramowanie zawiera pomocnicze schematy postępowania z pacjentami z ostrym zespołem wieńcowym, niewydolnością serca, migotaniem przedsionków i zatorowością płucną.

Wiek ≥ 65 lat

≥ 3 czynniki ryzyka choroby wieńcowej
rodzinny wywiad w kierunku choroby wieńcowej, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, cukrzyca, nikotynizm

Rozpoznana wcześniej choroba wieńcowa
(obecność ≥50% zwężenia w tętnicy wieńcowej w koronarografii)

Przyjmowanie ASA w ciągu ostatnich 7 dni

≥ 2 epizody bólu wieńcowego w ciągu ostatnich 24 godzin

Zmiany odcinka ST w zapisie EKG o ≥ 0,5 mm

Stężenie markerów martwicy mięśnia sercowego powyżej normy

Wskaźnik kostkowo-ramienny (ABI)

Wskaźnik masy ciała (BMI)

Powierzchni ciała (BSA)

Skala Ehra objawów związanych z migotaniem przedsionków

Skala
CHA2DS2-VASC

Skala ryzyka Framingham

Ocena prawdopodobieństwa klinicznego zakrzepicy żył głębokich wg skali Wellsa

Skala śpiączki Glasgow

Częstość rytmu serca na podstawie EKG

Skala oceny ryzyka około- operacyjnego Euroscore

Skala CHADS2

Skala ryzyka krwawienia CRUSADE

Ocena prawdopodobieństwa klinicznego zatorowości płucnej wg skali Wellsa

Wzór Cockcroft’a i Gault’a

Klasyfikacja Killipa-Kimballa

Skala TIMI dla STEMI

Klasyfikacja objawów niewydolności serca wg NYHA

Klasyfikacja objawów stabilnej dławicy wg CCS

Skala TIMI dla UA/NSTEMI