Klasyfikacja Killipa-Kimballa

Kalkulatory kardiologiczne powstały w celu ułatwienia postępowania z pacjentami z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Oprogramowanie zawiera pomocnicze schematy postępowania z pacjentami z ostrym zespołem wieńcowym, niewydolnością serca, migotaniem przedsionków i zatorowością płucną.

Klasa I

bez klinicznych objawów dekompensacji

Klasa II

zastój w płucach (trzeszczenia obejmujące obszar mniejszy niż dolna połowa pól płucnych), rytm cwałowy (obecny III ton serca)

Klasa III

obrzęk płuc (rzężenia nad całymi polami płucnymi) lub zastój sięgający powyżej połowy pól płucnych

Klasa IV

wstrząs kardiogenny: skurczowe ciśnienie tętnicze < 90 mmHg, cechy skurczu naczyń obwodowych (oliguria, sinica, zimne poty)

Wskaźnik kostkowo-ramienny (ABI)

Wskaźnik masy ciała (BMI)

Powierzchni ciała (BSA)

Skala Ehra objawów związanych z migotaniem przedsionków

Skala
CHA2DS2-VASC

Skala ryzyka Framingham

Ocena prawdopodobieństwa klinicznego zakrzepicy żył głębokich wg skali Wellsa

Skala śpiączki Glasgow

Częstość rytmu serca na podstawie EKG

Skala oceny ryzyka około- operacyjnego Euroscore

Skala CHADS2

Skala ryzyka krwawienia CRUSADE

Ocena prawdopodobieństwa klinicznego zatorowości płucnej wg skali Wellsa

Wzór Cockcroft’a i Gault’a

Klasyfikacja Killipa-Kimballa

Skala TIMI dla STEMI

Klasyfikacja objawów niewydolności serca wg NYHA

Klasyfikacja objawów stabilnej dławicy wg CCS

Skala TIMI dla UA/NSTEMI