Ocena prawdopodobieństwa klinicznego zakrzepicy żył głębokich wg skali Wellsa

Kalkulatory kardiologiczne powstały w celu ułatwienia postępowania z pacjentami z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Oprogramowanie zawiera pomocnicze schematy postępowania z pacjentami z ostrym zespołem wieńcowym, niewydolnością serca, migotaniem przedsionków i zatorowością płucną.

Nowotwór złośliwy
(leczony w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub w trakcie leczenia paliatywnego)

Niedawne unieruchomienie w łóżku przez ≥3 dni lub duża operacja w ciągu ostatnich 12 tygodni

Różnica pomiędzy obwodem łydek >3 cm

Widoczne żyły powierzchowne
(nieżylakowe)

Obrzęk całej kończyny

Bolesność uciskowa pokrywająca się
z przebiegiem żył głębokich

Obrzęk ciastowaty, większy w obrębie kończyny chorej

Porażenie, niedowład lub niedawne unieruchomienie kończyny dolnej

Wywiad przebytego epizodu zakrzepicy żył głębokich

Inne rozpoznanie niż zakrzepica żył głębokich podobnie lub bardziej prawdopodobne

Wskaźnik kostkowo-ramienny (ABI)

Wskaźnik masy ciała (BMI)

Powierzchni ciała (BSA)

Skala Ehra objawów związanych z migotaniem przedsionków

Skala
CHA2DS2-VASC

Skala ryzyka Framingham

Ocena prawdopodobieństwa klinicznego zakrzepicy żył głębokich wg skali Wellsa

Skala śpiączki Glasgow

Częstość rytmu serca na podstawie EKG

Skala oceny ryzyka około- operacyjnego Euroscore

Skala CHADS2

Skala ryzyka krwawienia CRUSADE

Ocena prawdopodobieństwa klinicznego zatorowości płucnej wg skali Wellsa

Wzór Cockcroft’a i Gault’a

Klasyfikacja Killipa-Kimballa

Skala TIMI dla STEMI

Klasyfikacja objawów niewydolności serca wg NYHA

Klasyfikacja objawów stabilnej dławicy wg CCS

Skala TIMI dla UA/NSTEMI